Record details

Title
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Other titles
    Fluid inclusions in quartz and quartz-carbonate veins in metavolcanites and phyllonites of southern part of the Vrbno Group and in metagranitoides of the Desná Unit, Silesucum
Author
   Dobeš, Petr
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    fluid inclusions, quartz veins, Vrbno Group , Silesicum
Title keyword
    části
    Desenské
    Fluidní
    Fylonitech
    Inkluze
    Jednotky
    Jižní
    Křemen-karbonátových
    Křemenných
    Metagranitoidech
    Metavulkanitech
    Silezikum
    Skupiny
    Vrbenské
    žilách
Abstract (in czech)
   H2O-CO2, H2O-CH4 a H2O inkluze v křemen-karbonátových žilách metamorfovaných hornin vrbenské skupiny a desenské jednotky byly zachyceny za teploty nižší než 350 oC a odpovídají pozdnímu stádiu retrográdně metamorfního procesu.
Abstract (in english)
   Fluid inclusions in quartz and quartz-carbonate veins in metavolcanites and phyllonites of southern part of the Vrbno Group and in metagranitoides of the Desná Unit, Silesucum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014