Record details

Title
    Geochémia 2004
Publisher
    Štátny geologický ústav Dionáza Štúra
    Štátny geologický ústav Dionáza Štúra Bratislava
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2004
ISBN
    80-88974-59-3
Title keyword
    2004
    Geochémia
Articles from monograph
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.