Record details

Title
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
Other titles
    Geochemical interactions of rock background with areal contaminants - use of Cs-137 designating horizonts to the study of distributions, bonds and signification of specific radionuclides and metal elements in rock of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Author
   Abrahám, Miloš
   Ambrozek, Vladimír
   Fifernová, Martina
   Hanák, Jaromír
   Kašparec, Ivan
   Müller, Pavel
   Müllerová, Hana
   Pecina, Vratislav
   Pospíšil, Václav
   Veleba, Bohumil
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    radiogenic elements, geochemical interactions, anthropogenic contamination, Moravian-Silesian Beskydy Mts.
Title keyword
    137Cs
    Beskyd
    Distribuce,vazeb
    Geochemické
    Horizontů
    Horninách
    Horninového
    Indikačních
    Interakce
    Kontaminanty-využití
    Kovových
    Moravskoslezských
    Oblasti
    Plošnými
    Prostředí
    Prvků
    Radionuklidů
    Studiu
    Vybraných
    Významu
    Závěrečná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Cílem výzkumu bylo stanovit rozsah, úroveň a vertikální distribuci vybraných kontaminantů v půdách s různou kultivací (les, louka, pole) v oblastech CHKO Moravskoslezské Beskydy. Zaměřili jsme se zejména na radiogenní 137Cs (poločas rozpadu 30,1 let) a také v menší míře na izotopy U, Th, K.
Abstract (in english)
   Geochemical interactions of rock background with areal contaminants - use of Cs-137 designating horizonts to the study of distributions, bonds and signification of specific radionuclides and metal elements in rock of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014