Record details

Title
    Geodynamické geohazardy - sesuv Vaculov, mapa 1:10 000
Other titles
    Geodynamic hazards- landslide Vaculov, map 1:10 000
Author
   Baroň, Ivo
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geodynamic hazards, landslide, geohazard map, Vaculov
Title keyword
    1:10
    000
    Geodynamické
    Geohazardy
    Mapa
    Sesuv
    Vaculov
Abstract (in czech)
   Ukázka detailní mapy a historie vývoje rozsáhlého sesuvu v karpatském flyši u Vaculova
Abstract (in english)
   Geodynamic hazards- landslide Vaculov, map 1:10 000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014