Record details

Title
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
Other titles
    Geophysical measurements in the project: Study of possibilities of long-term elimination of hazards related to ore mining in Horní Město ore district
Author
   Blecha, Vratislav
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    gravity survey
    historical mining
    Horní Město
    undermined area
Title keyword
    Dlouhodobé
    Eliminace
    Geofyzikální
    Hornoměstském
    Měření
    Možností
    Po
    Revíru
    Rizik
    Rud
    Rudním
    Těžbě
    úkolu
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Úkolem gravimetrického měření bylo nalézt přípovrchová stará důlní díla v Horním Městě u Rýmařova (severní Morava). Poddolování zde způsobuje praskání budov, z nichž některé již musely být zbořeny.
Abstract (in english)
   The aim of gravity survey was to find out near-surface historical mine works in Horní Město near Rýmařov (northern Moravia. Undermining causes caracking of building, some of them already collapsed.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012