Record details

Title
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
Editor
    Ira, V.
    Ira, Vladimír
    Vaishar, A.
    Vaishar, Antonín
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Brno
    Ostrava
Pub. date
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    Česka
    Geografická
    Období
    Orgaizace
    Slovenska
    Současném
Articles from monograph
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku