Record details

Title
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
Editor
    Ira, Vladimír
    Vaishar, Antonín
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    Česka
    Geografická
    Období
    Organizace
    Slovenska
    Současném
Articles from monograph
    Obytné prostředí v subcentrálních částech evropských velkoměst