Record details

Title
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
Editor
    Dubcová, Alena
    Kramáreková, Hilda
Publisher
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, katedra geografie a regionálneho rozvoja
Pub. place
    Nitra
Pub. date
    2004
Country
    Slovensko
Series title; number
   Prírodovedec. 156
Title keyword
    Geografické
    Geografie
    Informácie
    Kontexte
    Nového
    Priestor
    Regionálneho
    Rozvoja
    Stredoeurópsky
Articles from monograph
    Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období