Record details

Title
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
Author
   Čúzová, Kateřina
   Hrádek, Mojmír
   Ivan, Antonín
   Kirchner, Karel
   Kříž, Hubert
   Lacina, Jan
   Mikulík, Oldřich
   Ondráček, Stanislav
   Quitt, Evžen
   Vaishar, Antonín
   Zapletalová, Jana
Editor
    Kirchner, K.
Publisher
    ÚGN AV ČR Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1994
Physical description
    91 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Subject group
   geografie
Title keyword
    CHKO
    Chráněnou
    Geografické
    Krajinnou
    Oblast
    Péče
    Plánu
    Podklady
    Vrchy
    Zpracování
    Žďárské
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012