Record details

Title
    Geografie malých měst
Editor
    Frantál, B.
    Frantál, Bohumil
    Vaishar, A.
    Vaishar, Antonín
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR Brno
    Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2004
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geografie
    Malých
    Měst
Articles from monograph
    Demografický vývoj malých moravských měst
    Percepce malých moravských měst jejich obyvateli