Record details

Title
    Geografie malých měst 2005
Author
   Cetkovský, Stanislav
   Frantál, Bohumil
   Hrádek, Mojmír
   Kallabová, Eva
   Kirchner, Karel
   Lacina, Jan
   Martinát, Stanislav
   Ondráček, Stanislav
   Quitt, Evžen
   Vaishar, Antonín
   Zapletalová, Jana
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
ISBN
    80-86407-07-1
Physical description
    112 s.
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geography of small towns 2005
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    geographical characteristics
    small towns
Title keyword
    2005
    Geografie
    Malých
    Měst
Abstract (in czech)
   Bulletin grantového projektu GA AV ČR Geografie malých měst obsahuje výsledky třetího ročníku řešení. Zahrnuje zkrácené regionálně geografické studie Nového Města na Moravě, Modřic, Hanušovic, Telče a Tovačova. Součástí bulletinu je i zasazení problematiky do mezinárodního kontextu. Tato část obsahuje shrnutí poznatků o polském městě Miedzylesie a slovinských městech Ajdovščina, Ravne na Koroškem a Brežice a o poslání nevládní organizace ECOVAST (European council of villages and small towns).
Abstract (in english)
   Bulletin of the grant project Geography of small towns includes the results of the third year of functioning. It includes shortened regional geographical studies of towns Nové Města na Moravě, Modřice, Hanušovice, Telč and Tovačov. Inserting problem into the international relations is the next part of the brochure. This part contains the summary of information about towns Miedzylesie (Poland) and Slovenian towns Ajdovščina, Ravne na Koroškem and Brežice and about the mission of the non-governmental organization ECOVAST (European council of villages and small towns).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012