Record details

Title
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
Author
   Frantál, Bohumil
   Kallabová, Eva
   Kirchner, Karel
   Klapka, Pavel
   Lacina, Jan
   Martinát, Stanislav
   Vaishar, Antonín
   Zapletalová, Jana
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2008
ISBN
    978-80-86407-57-9
Physical description
    108 s.8200
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Studia Geographica
   99
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geogrpahy of small towns and their role in the settlement system
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    regional geography
    settlement system
    small towns
Title keyword
    Geografie
    Malých
    Měst
    Osídlení
    Systému
    úloha
Abstract (in czech)
   Úvod - Motivy studia malých měst, shrnutí dosavadního výzkumu, cíl práce. Teorie - Vymezení pojmu malé město, analýza literatury a pramenů, mezinárodní zasazení problematiky, struktura problematiky. Předmět studia - Malá města Jihomoravského kraje, Moravy, Česka, střední Evropy; jejich přehledy, postavení v sídelní struktuře a podobně. Metodika studia - Metodika podle jednotlivých oborů a její diskuse, parciální syntézy a jejich vypovídací schopnost, percepce malých měst, GIS vybraného malého města. Empirická část - Výsledky empirických studií s vybranými ukázkami, kartografické zpracování. Zobecnění problematiky malých moravských měst - Funkce malých měst a jejich připravenost je naplnit, limity, bariéry a hrozby, možné strategie ve vztahu k setrvalosti, diferenciace malých měst. Závěr - Význam malých měst pro strukturu osídlení, krajinu a člověka, budoucnost malých měst, doporučené směry výzkumu.
Abstract (in english)
   The publication is based on empirical studies of some small towns in Moravia, processed by using the methods of regional geography and sociological methods. Emphasis is put on the synthetic parts: environment, spatial structure, issue of the perception of towns and pros and cons from the viewpoint of prospects. Evaluation will be made on the basis of a comparison of model cases and the hitherto experience. The small towns are classifield into categories by their existing position in the settlement system and by their prospective functions. There is generalized issue of small towns in the settlement pattern, their position, functions, relation to other seats and perspectives. It includes also the Atlas of small towns (cartograms).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012