Record details

Title
    Geologická bibliografie České republiky za roky 2002 a 2003 - Abstrakta + Doplňky
Other titles
    Geological Bibliography of the Czech Republic for 2002 and 2003 - Abstracts + Supplement
Author
   Baborská, Marie
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2004
ISBN
    80-7075-631-4
Physical description
    351 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    bibliography, Earth sciences, geology, regional geology, geological maps, Bohemian Massif, West Carpathians, Universe
Title keyword
    2002
    2003
    Abstrakta
    Bibliografie
    České
    Doplňky
    Geologická
    Republiky
    Roky
Abstract (in czech)
   Geologická bibliografie ČR zahrnuje práce domácích autorů zveřejněné v českých a zahraničních časopisech a knižních publikacích a práce zahraničních autorů o geologii Českého masivu a části Západních Karpat na území České republiky, publikované v dosažitelných pramenech. Samostatnou složkou Geologické bibliografie ČR je soupis publikovaných a účelových map. Do bibliografie byly zařazeny dokumenty vydané v letech 2002-2003 a dokumenty starší, které knihovna získala v letech 2002-2003 a které nebyly dříve do Geologické bibliografie ČR zařazeny. Kromě toho jsou v záznamech obsaženy systematické znaky a deskriptory z vícejazyčného tezauru geologických věd (The Multilingual Thesaurus of Geosciences, 2nd edition). Některé záznamy jsou opatřeny anglickými abstrakty, které byly převzaty z primárních dokumentů.
Abstract (in english)
   Geological Bibliography of the Czech Republic for 2002 and 2003 - Abstracts + Supplement
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014