Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Other titles
    Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Author
   Cicha, Ivan
   Pesl, V.
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    25-23
    50
    000,list
    ČR
    Geologická
    Mapa
    Radhoštěm
    Rožnov
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Rožnova pod Radhoští a okolí znázorňující geologické útvary terciér-mezozoikum a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014