Record details

Title
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
Other titles
    Geological map of the Sébaco, Central Nicaragua
Author
   Baldík, Vít
   Baroň, Ivo
   Čáp, Pavel
   Havlíček, Pavel
   Mrázová, Štěpánka
   Novák, Zdeněk
   Novotný, Roman
   Obando, Tupac
   Přichystal, Antonín
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map of the Sébaco, Central America, Nicaragua
Title keyword
    Centrální
    Geologická
    Mapa
    Nikaragua
    Oblasti
    Sébaco
Abstract (in czech)
   Geologická mapa oblasti Sébaco, Centrální Nikaragua je sestavena na základě podrobného geologického mapování, je plně dokumentována, zobrazuje různé typy vulkanických hornin, jejich sekvence, litostratigrafii a vyčleňuje kvartérní uloženiny.
Abstract (in english)
   Geological map of the Sébaco, Central Nicaragua
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014