Record details

Title
    Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
Other titles
    Geological map in the territory of Somoto (Nicaragua) 1:50 000
Author
   Mlčoch, Bedřich
   Novák, Zdeněk
   Přichystal, Antonín
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, 1:50 000, Somoto, Madriz, Nicaragua
Title keyword
    1:50
    000
    Geologická
    Mapa
    Nikaragua
    Okolí
    Somota
Abstract (in czech)
   Geologická mapa 1:50 000 okolí Somota byla realizovaná v rámci zahraniční rozvojové pomoci mezi Ministerstvem životního prostředí České Republiky a INETER (Nikaragua. Práce byly provedeny pracovníky České geologické služby Praha. Hlavním cílem prací bylo studium a výzkum přírodních rizik a jejich vazba na geologickou stavbu Nikaraguy. Mapovaná oblast je situovaná va svazích Cordillera de Dipilto y Jalapy a administrativně patří do provincií Nueva Segovia a Madriz. Výsledky této práce představují nejen shrnutí fenoménů, které v současnosti negativně ovlivňují studovaný región, ale jsou také širokou základnu dat pro predikci těchto fenoménů do budoucnosti. Geologická mapa představuje syntézu velkého množství dat získaných v terénu i v laboratoři.
Abstract (in english)
   Geological map in the territory of Somoto (Nicaragua) 1:50 000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014