Record details

Title
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
Author
   Hofírková, Sylvie
   Kirchner, Karel
   Máčka, Zdeněk
   Petrová, A.
   Roštínský, P.
Publisher
    Ústav geoniky AVČR
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1999
Physical description
    37 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Geology of Moravia as phenomenon of landslides on the maps 1: 10 000: 25-23-13, 25-23-17
Subject category
    landslides
    slope deformations
    Western Carpathians
Title keyword
    1:10
    25-23-13
    25-23-17
    000
    Fenomén
    Geologická
    Jako
    Listech
    Mapových
    Moravy
    Podmiňující
    Pohybů
    Sesuvných
    Stavba
    území
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012