Record details

Title
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
Other titles
    Geological study: Research of the natural and geological hazards in the area of León, La Paz Centro and Malpaisillo
Author
   Havlíček, Pavel
   Hradecký, Petr
   Hrubeš, Martin
   Kycl, Petr
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Novák, Zdeněk
   Opletal, Mojmír
   Prichystal, Antonín
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
Physical description
    163 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Český geologický ústav-Praha
    Verze: Výzkumná zpráva
Thesaurs term
    Development Assistance Program of the Czech Goverment,natural and geological hazards, geology, geodynamic analysis,engineering geological zoning.
Title keyword
    Centro
    Geologická
    Horninového
    León
    Malpaisillo
    Měst
    Oblasti
    Paz
    Prostředí
    Přírodních
    Rizik
    Studie:Výzkum
    Zranitelnosti
Abstract (in czech)
   projekty mezinárodní spolupráce,litostratigrafie,vulkanismus,vulkanické sedimenty,geologická interpretace,Nikaragua
Abstract (in english)
   Geological study: Research of the natural and geological hazards in the area of León, La Paz Centro and Malpaisillo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014