Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    1995
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus