Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
ISBN
    80-210-1564-0
Country
    Česká republika
Parts of this series
Title
   Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
Number
   IV. ročník
Title keyword
    1996
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile