Record details

Title
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
Author
   Elster, Josef
   Holub, František
   Mixa, Petr
Pub. date
    2004
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    2004
    Antarktidy
    Etapová
    Geologický
    James
    Ostrov
    Roční
    Rok
    Ross
    Výzkum
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014