Record details

Title
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
Other titles
    Geological study of natural hazards in the area of Sebaco, Central Nicaragua
Author
   Baldík, Vít
   Baroň, Ivo
   Čáp, Pavel
   Havlíček, Pavel
   Hradecký, Petr
   Mrázová, Štěpánka
   Novotný, Roman
   Obando, Tupac
   Přichystal, Antonín
   Ševčík, Josef
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Central Nicaragua, Sebaco, petrology, geochemistry, geomorphology, tectonics, mineral deposit, volcanic rocks, sedimentary rocks
Title keyword
    Geologický
    Města
    Nikaragua
    Okolí
    Přírodních
    Rizik
    Sebaco
    Střední
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Cílem prací bylo zhodnocení geologické stavby a jejího vlivu na vznik přírodních nebezpečí. Byla vypracována roční zpráva za realizaci projektu a geologická mapa 1:50000, které jsou nezbytným podkladem pro následnou interpretaci vývoje tektonické stavby a geologických rizik. Součástí výzkumu bylo i zhodnocení nerostných surovin.
Abstract (in english)
   Geological study of natural hazards in the area of Sebaco, Central Nicaragua
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014