Record details

Title
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
Other titles
    Geological research of natural hazards in the region of Somoto, Nicaragua
Author
   Alvarez, Antonio
   Havlíček, Pavel
   Havlín, Aleš
   Kycl, Petr
   Mlčoch, Bedřich
   Novák, Zdeněk
   Přichystal, Antonín
   Šebesta, Jiří
   Ševčík, Josef
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geology, Somoto, Nicaragua
Title keyword
    Geologický
    Města
    Nikaragua
    Okolí
    Přírodních
    Rizik
    Somoto
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Vysvětlující text ke geologické mapě a mapě geologických rizik 1: 50 000, list Somoto, Nikaragua
Abstract (in english)
   Geological research of natural hazards in the region of Somoto, Nicaragua
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014