Record details

Title
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
Other titles
    Geological and geophysical model of the Earth crust along seismic profile 9HR/93,94
Author
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2003
Physical description
    8 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Objednatel: MS ÚFZ MU
Thesaurs term
    94
    crustal structure
    seismic profile 9HR/93
    seismic reflection method
Title keyword
    9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální
    Kůry
    Model
    Podél
    Profilu
    Zemské
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012