Record details

Title
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
Other titles
    Geological and geophysical model of the Earth crust at the intersection of seismic profiles 8HR/85 and CEL 10
Author
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2002
Physical description
    16 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Objednatel: MS ÚFZ MU
    Verze: MŽP ČR
Thesaurs term
    CELEBRATION 2000
    crustal structure
    Moho
    seismic profile 8HR/85
    seismic reflection method
    seismic refraction method
Title keyword
    8HR/85
    10
    CEL
    Geologicko-geofyzikální
    Křížení
    Kůry
    Místě
    Model
    Profilů
    Zemské
Abstract (in czech)
   Práce prináší rozfázování vlnového pole reflexního seismického profilu 8HR/85 v širším okolí křižovatky s refrakčním profilem CEL 10 odměřeným v rámci projektu CELEBRATION 2000.
Abstract (in english)
   Práce prináší rozfázování vlnového pole reflexního seismického profilu 8HR/85 v širším okolí křižovatky s refrakčním profilem CEL 10 odměřeným v rámci projektu CELEBRATION 2000.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012