Record details

Title
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
Other titles
    Geological and geophysical model of the Earth crust at the intersection of seismic profiles KII and CEL 10
Author
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2002
Physical description
    21 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Objednatel: MS ÚFZ MU
    Verze: MŽP ČR
Thesaurs term
    CELEBRATION 2000
    crustal structure
    Moho
    seismic profile 8HR/85
    seismic refraction method
Title keyword
    10
    CEL
    Geologicko-geofyzikální
    KII
    Křížení
    Kůry
    Místě
    Model
    Profilů
    Zemské
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012