Record details

Title
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
Author
   Kirchner, Karel
   Nováková, Eva
Publisher
    Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2007
Physical description
    38 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Geological- geomorphological stocktaking research of selected natural monuments and their proposals in west part of CHKO Žďárské vrchy
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    rock formations
Title keyword
    CHKO
    části
    Geologicko-geomorfologický
    Inventarizační
    Návrhů
    Památek
    Průzkum
    Přírodních
    Vrchy
    Vybraných
    Západní
    Žďárské
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva popisuje významné skalní útvary v západní části CHKO Žďárské vrchy, což je území hojně navštěvované turisty. Z důvodu vlivu na biotickou část byla provedena inventarizace památek a jejich návrhů: 1446 Peperek, 914 Rozštípená skála, 916 Tisůvka, 818 Brožova skála, 1. zóna Světka, Hudecká skála. Byl dokumentován hlavně reliéf a geologie skalních tvarů přírodních památek, postižení aktivních i potenciálních reliéfotvorných procesů i hlavních vlivů lidské činnosti a navrhnuta managementová opatření jednotlivých přírodních památek.
Abstract (in english)
   Research report describes significant rock formations in western part of CHKO Žďárské vrchy. This place is plentifully visited by tourists. Inventory of monuments was created because of finding influence on abiotic part. Researched places were: 1446 Peperek, 914 Rozštípená skála, 916 Tisůvka, 818 Brožova skála, 1. zone of Světka, Hudecká skála. Relief, geology of rock formations and human activity were documented. Management acquisitions for each locality were proposed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012