Record details

Title
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
Other titles
    Geology, geological map and legend
Author
   Mlčoch, Bedřich
   Rapprich, Vladislav
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Geology, stratigraphy, lithology, tectonics, České Středohoří Mts. (NW Bohemia)
Title keyword
    2004
    2007
    České
    Dokumentace
    Geologická
    Geologie
    Legenda
    Mapa
    Mapování
    Oblast
    Pohybů
    Středohoří
    Svahových
Abstract (in czech)
   Popis geologické stavby, stratigrafie, litologie a tektoniky v Českém Středohoří (v jeho z. části a v okolí České Lípy). U každé popsané geologické jednotky je charakterizována náchylnost k svahovým pohybům.
Abstract (in english)
   Geology, geological map and legend
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014