Record details

Title
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Author
   Bek, Jiří
   Drábková, J.
   Holub, V.
   Jaroš, J.
   Kautský, J.
   Kobr, M.
   Krásný, J.
   Malý, L.
   Martínek, K.
   Mikuláš, Radek
   Opluštil, S.
   Pešek, J.
   Prouza, V.
   Skoček, V.
   Spudil, J.
   Sýkorová, Ivana
   Šimůnek, Z.
   Tásler, R.
   Valterová, P.
   Zajíc, Jaroslav
Editor
    Pešek, J.
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
ISBN
    80-7075-470-2
Physical description
    243 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Projekt: GA205/96/1231, GA ČR
    Překlad názvu: Geology and deposits of the Upper Paleozoic limnic basins of the Upper Paleozoic basins of the Czech Republic
    Přílohy I-LIX, mapy
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Czech Republic
    limnic basins
    Upper Paleozoic
Title keyword
    České
    Geologie
    Limnických
    Ložiska
    Pánví
    Republiky
    Svrchnopaleozoických
Abstract (in czech)
   Všechny permokarbonské limnické pánve České republiky jsou nově popsány. Práce obsahuje nová geologická, ložisková, hydrogeologická, paleontologická, petrologická a geochemická data. Je podáno shrnutí výzkumu do konce 20. století.
Abstract (in english)
   All Permo-Carboniferous limnic basins of the Czech Republic were anew described. New geological, depositional, hydrogeological, paleontological, petrological, and geochemical data are incorporated. The summation of the research results is done up to the end of 20th century.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012