Record details

Title
    Geomorfologický sborník 2
Editor
    Mentlík, P.
Publisher
    ČAG, ZČU Plzeň
    Západočeská universita
    Západočeská universita v Plzni
    Západočeská Univerzita, Plzeň
Pub. place
    Plzeň
Pub. date
    2003
ISBN
    80-7082-946-X
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geomorfologický
    Sborník
Articles from monograph
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací