Record details

Title
    Geomorfologický sborník 5
Publisher
    Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
    Universita Palackého Olomouc
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geomorfologický
    Sborník
Articles from monograph
    Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru