Record details

Title
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
Editor
    Barvínek, R.
Publisher
    Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Series title; number
   Publikace ČKAIT.
   36
Title keyword
    1999
    Dny
    Geotechnické
    Inženýrskogeologické
    Odborného
    Památce
    Poměry
    Prahy
    Prof
    Přednášek
    Quido
    Sborník
    Semináře
    Sesuvy
    Věnované
    Záruby
Articles from monograph
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací