Record details

Title
    Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození
Publisher
    Krajské muzeum v Teplicích
Pub. place
    Teplice
Pub. date
    1989
ISBN
    80-900068-1-7
Country
    Česká republika
Title keyword
    150
    Carl
    Gustav
    Laube
    Narození
    Sborník
    Výročí
Articles from monograph
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Gustav Carl Laube na polární výpravě
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy