Record details

Title
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
Other titles
    Händel - Haydn - Mendelssohn and their "second Life" in Bohemia and Slovakia on 18th and 19th Century
Author
   Bajgarová, J.
   Šustíková, Věra
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    konference
Thesaurs term
    composer
    concert
    Händel
    Haydn
    life of work
    Mendelssohn
Title keyword
    18
    19
    českých
    Druhý
    Händel
    Haydn
    Mendelssohn
    Slovensku
    Století
    Zemích
    život
Abstract (in czech)
   Konference se konala ve dnech 4.- 5. prosince 2009 v Národním muzeu - Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1. Pořadatelé konference: Česká společnost pro hudební vědu a Národní muzeum - České muzeum hudby. Odborní spolupořadatelé: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (za finančního přispění MKČR).
Abstract (in english)
   The Conference was held on November 4th - 5th 2009 in National Museum - Czech Museum of Music, Karmelitská 2, Prague 1 Organizers of the Conference: Czech Musicological Society and National Museum - Czech Museum of Music. Co-organizers: Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i. Department of Music History, The Institute of Musicology, Faculty of the Arts, Masaryk University in Brno (with financial support from Ministry of Culture CR)
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012