Record details

Title
    HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
Other titles
    Hydrogeological Zones - period report 2004
Author
   Burda, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Krejčí, Zuzana
   Prchalová, Hana
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    hydrogeological zones, geodatabase, information system
Title keyword
    2004
    Etapová
    HYDROGEOLOGICKÁ
    RAJONIZACE
    Rok
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V roce 2004 byly hranice rajonů, navržené v etapě 2003, adaptovány na kontury digitální geologické, hydrogeologické mapy 1: 50 000 a na výsledky úkolů regionálních hydrogeologických průzkumů. Stejně tak byly adaptovány hranice na aktuální verzi rozvodnic v měřítku 1 : 10 000. V této fázi byla také v maximální míře zohledněna hlediska hydrologické bilance alegislativy EU. Při procesu adaptace došlo v mnoha případech k úpravě rozsahů hydrogeologických rajonů oproti verzi 1986. Zároveň bylo připraveno GISové prostředí. Byla zpracována charakteristika jednotlivých rajonů
Abstract (in english)
   Hydrogeological Zones - period report 2004
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014