Record details

Title
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
Other titles
    Break down of the water tunnel Škvařeč - Běleč of the Vír water-supply, recommendation for continuation of remedial measures: Supplement to the CGS Report from 13.02.06.
Author
   Zvelebil, Jiří
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    gneisses, rock slope, deep seated landslide, remedial measures modiffication, landslide monitoring
Title keyword
    13.2.06
    ČGS
    Další
    Dne
    Doplňky
    Doporučení
    Havárie
    Oblastního
    Postup
    Prací
    Stanovisku
    štola
    Švařec-Běleč
    Vírského
    Vodovodu
Abstract (in czech)
   Syntéza výsledků mapování povrchových tvarů svahu nad porušeným místem štoly v kombinaci s výsledky geofyzikálního profilování přinesla další argumenty pro spojení havárie trouby přivaděče s deformacemi skalního masívu v důsledku existence rozsáhlé, 100 m hluboko zasahující svahové deformace v rulovém masívu. Byla zdůrazněno, že projekt konečného snanačního opatření by měl přihlédnout k možnosti soustředění většiny deformací do prostorově značně omezených oblastí průchodu smykových zón svahové poruchy. Pro stanovení současné aktivity svahových pohybů byla navržena a v terénu vyznačena monitorovací síť pro velmi přesná dilatometrická měření.
Abstract (in english)
   Break down of the water tunnel Škvařeč - Běleč of the Vír water-supply, recommendation for continuation of remedial measures: Supplement to the CGS Report from 13.02.06.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014