Record details

Title
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
Other titles
    Mapa koncentrací těžkých minerálů 1, 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90A
Author
   Aichler, Jaroslav
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2007
Language
    anglicky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    economic geological map, Zamtyn Nuruu, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Title keyword
    1:50,000
    Area
    Concentrates
    Heavy
    L-47-90A
    Map
    Mineral
    Nuruu
    Sheet
    Zamtyn
Abstract (in czech)
   Ložisková mapa oblasti Zamtyn Nuruu v měřítku 1:50,000 shrnující současný stav koncentrací těžkých minerálů, popisující ložiska všech typů, prognózní plochy.
Abstract (in english)
   On the map are bring up sampling point of panning samples with contents of gold, scheelite, cassiterite, and bismutite and its source areas on the map sheet L-47-90A.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014