Record details

Title
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
Author
   Fottová, Daniela
Pub. date
    2007
Physical description
    18 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Bilanci
    Dopadů
    Hodnocení
    Hydrologickou
    Klimatických
    Návrh
    Opatření
    Praktických
    Zmárnění
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014