Record details

Title
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
Author
   Koníček, Petr
   Ptáček, Jiří
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
Publisher
    DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Physical description
    52 s. : CD-ROM
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: Rock mass quality rating for the intention to build an underground construction: Natural Gas Storage Rožná - Rodkov
    SoD 661/99/10
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geology
    Q - index
    RMR - index
    rock mass quality
    rock properties
    RQD - index
Title keyword
    Hodnocení
    Horninového
    Kvality
    Masivu
    Plynu
    Podzemní
    Rodkov
    Rožná
    Stavby
    Vybudování
    Záměr
    Zásobník
    Zemního
Abstract (in czech)
   Práce hodnotí kvalitu horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby "Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov" (ZPRR). Zpráva byla vypracována na základě prací provedených jak v laboratoři, tak in situ. Laboratorní práce měly za úkol především zhodnotit fyzikálně mechanické vlastnosti hornin v zájmové oblasti, práce in situ pak byly prováděny posouzenim kvality horninového masivu pomocí geotechnických (geomechanických) klasifikačních systémů, které hodnotí horninový masiv podle parametrů rozhodujících z pohledu výstavby podzemních staveb (např. vlastnosti puklinového systému, mechanické vlastnosti hornin, vliv podzemní vody, vzájemný vztah puklinového systému a směru ražení, napjatost horninového masivu vzhledem k pevnostem hornin apod.)
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012