Record details

Title
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
Author
   Dombková, Anna
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Makovský, Jaroslav
   Rambouský, Zdeněk
Publisher
    DIAMO, s.p
    VŠB-TU Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Physical description
    38 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 7
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of Seismic Loading of Mine Jeronym near Čista in 2006 -2009 and Measurement of Selected Parameters using DMS
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    distributed measuring system
    Jeronym Mine
    seismic loading
Title keyword
    2006-2009
    Čisté
    DMS
    Dolu
    Hodnocení
    Jeroným
    Letech
    Měření
    Parametrů
    Pomocí
    Seizmického
    Vybraných
    Zatížení
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva shrnuje poznatky z hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a přehled měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému. Ve zprávě je podrobně popsáno seizmické zatížení důlního díla a dosavadní výsledky z DMS. Zpráva obsahuje bohatou bibliografii.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012