Record details

Title
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
Author
   Bůžek, Jan
   Jánoš, Vít
   Klimeš, Jan
   Nýdl, Tomáš
   Rybář, Jan
   Stemberk, Josef
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
Physical description
    49 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: GA205/00/0665, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of slope deformations in Vsetín and Mladá Boleslav region: 2nd step report
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    landslide inventory
Title keyword
    Deformací
    Etapu
    Hodnocení
    Mladoboleslavska
    Oblasti
    Svahových
    Vsetínska
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Čtyři mapy 1:10 000 vsetínské oblasti a jedna mapa oblasti mladoboleslavské, připravené v roce 2001, dokumentovaly celkem 248 pásem zemních sesuvů.
Abstract (in english)
   Four map sheets 1:10 000 of Vsetín region and one map sheet of Mladá Boleslav region prepared in the year 2001 documented 248 landslide areas totally.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012