Record details

Title
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Author
   Benčoková, Anna
   Bůzek, František
   Erbanová, Lucie
   Fottová, Daniela
   Hejnák, Josef
   Hruška, Jakub
   Krám, Pavel
   Oulehle, Filip
   Tesař, Miroslav
Pub. date
    2008
Physical description
    48 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Bilanci
    Dopadů
    Hodnocení
    Hydrologickou
    Klimatických
    Návrh
    Opatření
    Praktických
    Vlivu
    Změn
    Zmírnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014