Record details

Title
    Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou
Author
   Adamová, Marie
   Růžičková, Eliška
   Zeman, Antonín
Publisher
    Česká geologická společnost, Praha
Pub. place
    Česká geologická společnost, Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-904208-4-7
Physical description
    24 s.
Publication type
    exkurzní průvodce
Series title; number
   24/PODZIM 2009
Title keyword
    Fluviální
    Holocenní
    Labe
    Nymburkem
    Ostrou
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014