Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
Publisher
    s.n.
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    1991
Country
    Česká republika
Title keyword
    Dolů
    Hornická
    Likvidace
    Následné
    Podzemních
    Prostor
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Vědě
    Využití
Articles from monograph
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami