Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
Publisher
    [s.n.]
Pub. place
    [Příbram]
Pub. date
    1986
Country
    Česká republika
    Československo
Title keyword
    Geologie
    Hornická
    Ložisková
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Vědě
Articles from monograph
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Nové drahé kameny II
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Rudonosnost střední generace krušnohorských žul
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko