Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
Publisher
    s.n.
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Title keyword
    17.10.-19.10.2006
    Anotací
    Báňská
    Hornická
    Podzemní
    Příbram
    Sborník
    Sekce
    Služba
    Stavitelství
    Technice
    Vědě
    Záchranná
Articles from monograph
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze