Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Publisher
    s.n.
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    1994
Country
    Česká republika
Title keyword
    1994
    Hornická
    Ložisek
    Nerudních
    Podmínky
    Příbram
    Sekce
    Surovin
    Technice
    Vědě
    Využívání
Articles from monograph
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu