Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Publisher
    Sekretariát sympozia
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    2009
Country
    Česká republika
Title keyword
    2009
    Hornická
    Příbram
    Technice
    Vědě
Articles from monograph
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným