Record details

Title
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
Author
   Grygárek, Jiří
   Mašek, Dalibor
   Rambousek, Petr
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2004
Physical description
    345 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Dalšího
    Hornicko-ekologické
    Po
    Prognóza
    Revíru
    Rud
    Rudního
    Těžby
    Ukončení
    úpravy
    Vývoje
    Závěrečná
    Zhodnocení
    Zlatohorského
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014