Record details

Title
    Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa
Other titles
    Hydrodynamic tests in the borehole Mel-3. 1st stage.
Author
   Rukavičková, Lenka
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    water pressure tests, hydraulic conductivity, fracture environment, hydrogeology, high level waste deep repository, test locality
Title keyword
    Etapa
    Hydrodynamické
    Mel-3
    Vrtu
    Zkoušky
Abstract (in czech)
   Zpráva shrnuje výsledky první etapy hydrodynamického testování vrtu Mel-1 na perspektivní ploše P-1b na testovací lokalitě melechovský masiv. Hydraulická vodivost puklinového prostředí lipnického granitu je hodnocena na základě vyhodnocení etážových vodních tlakových zkoušek.
Abstract (in english)
   Hydrodynamic tests in the borehole Mel-3. 1st stage.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014